Styremedlemmene har ekstra kontakt og fokus på sine fadderklubbar.      

Fadder frå fylkesstyret: Klubbnavn