Leiar
 • er øverste sjef i styret

 • er eit førebilete og synleg leiar for medlemane i fylket

 • har tett samarbeid med nestleiar 

 • har ansvar for å skape godt samarbeid i styret 

 • syt for at ting som er bestemt, faktisk blir gjennomført

 • er den som tenker overordna og langt fram; korleis vil vi at 4H skal vere om 5 år?

 • kallar inn til styremøta og førebur sakene

 • syt for at møta blir leia på ein god måte

 • representerer fylkesleddet eksternt (uttaler seg på vegne av fylkesstyret)

 • har prokurarett (kan signere på til dømes avtalar og søknader)

 • har tett samarbeid med regionkoordinator

 • har tett samarbeid med organisasjonsrådgjevaren i fylket med ansvar for å følge opp styret 

 • deltar på møter med kontaktperson i sentralstyret (4H Norge)

 • deltar i ulike samarbeidsforum med dei andre fylkesstyreleiarane