I serien om skog og skogbruk kan du velge oppdrag om skog, skogplanting og skogsarbeid med og uten motorsag. Serien er utviklet i samarbeid med Skogkurs. Dersom du søker på oppdrag tagget med «skogbruk», ser du alle oppdragene i denne serien.

I dette oppdraget skal du selge vedkubber du har lagt selv, for eksempel når du har gjennomført oppdragene Fell trær med buesag og Vedhogging. Eller kanskje har du gjennomført Kurs i bruk av motorsag. Når vedkubber har tørket for minst 1 år, da kan du bruke de til fyring.

Ønsker du å tjene penger med vedsalg, da bør du lære mer om ulike typer ved og hvordan du kan bestemme prisen på vedkubber.

Det er lettest å selge ved i 60 l vedsekker. Har du mye ved til salgs er det lurt å skaffe seg et eget stativ hvor du kan henge opp sekken. Da blir det lettere å fylle riktig mengde ved i sekkene. Stativ og sekker får du kjøpt i butikker som selger teknisk utstyr.

Prisen på ved varierer gjennom året, og fra år til år. Noen leverer nemlig mye mer energi enn andre per kubbe. Ren bjørkeved har stort energiinnhold og dermed best pris i markedet.  Spør gjerne noen som driver vedsalg fra før, om hvilken pris du bør sette på veden din. Bruk kilder under Lenker for å lære mer om hvor mye energi ulike tresorter kan levere og om salgspriser for ulike typer ved. 

Til slutt må du bestemme hvordan du skal finne kunder. Her er det mange muligheter.  Du kan bruke en selvbetjent vedbu, går du rundt i nabolaget eller selge til slekt og venner.  Det er også mulig å annonsere på sosiale medier eller lage egne reklameskilt og sette ut der du bor.

Skriv ned hvordan du har jobbet med oppdraget og om du fikk solgt all ved.

Oppdraget er utviklet i samarbeid med Helene Bakke Oudenstad fra Skogkurs.