I serien om skog og skogbruk kan du velje oppdrag om skog, skogplanting og skogsarbeid med motorsag. Serien er utvikla i samarbeid med Skogkurs. Dersom du søkjer på oppdrag tagga med «skogbruk», ser du alle oppdraga i denne serien.

I dette oppdraget skal du felle trær med en buesag. Før du setter i gang er det lurt å forberede deg ved å lese oppdraget nøye. 

Hvor og når kan du felle?

Kratt med lauvtrær er fint råstoff til din vedproduksjon. Du må først spørre den som eier området om du kan få hogge til ved. Hogg aldri langs bekker og vassdrag. Vær også forsiktig med felling av trær langs trafikkerte veger. Da kan du fort lage et stort matfat for elgen og øke faren for å kjøre på elg. Hogst bør gjennomføres i perioden februar-mars eller september- november.

Hvilke trær kan du felle?

Trær inntil 8 cm i diameter kan du felle ved hjelp av en buesag. Det kan være vanskelig å måle diameteren på et lite tre. En mulighet er å måle omkretsen på stammen. En grei huskeregel er at et tre med 8 cm i diameter har en omkrets på 25 cm. Lag ei snor på 25 cm og mål før du feller treet.

Omkrets og diameter på en stamme, foto: Helene Bakke Oudenstad

Hvordan skal du felle et tre?

Når du skal felle et tre, sager du ikke treet helt av, men lar det være igjen en liten del som brytes av når du dytter treet i bakken. Slik vil du få en kontrollert felling. 

Hvis du ikke vil felle selv kan du lage ved av små trær som allerede er felt i forbindelse med tynning (uttak av små trær). Det er også mulig å lage fin ved av kvistene fra store trær som ligger på bakken etter hogst.

Bruk trær som er felt som råmateriale for oppdraget om vedhogging.

Avslutt oppdraget ved å vise og fortelle mer om trefellingen i prosjektet ditt. 

Oppdraget er utviklet i samarbeid med Helene Bakke Oudenstad fra Skogkurs.