I denne oppdragsserien finner du mange ulike oppdrag om å oppdra en valp, ha daglig ansvar for hunden, konkurranser og brukshund. Du som velger hund som 4H-prosjekt har et fint 4H-år foran deg. Det er morsomt og givende å stelle en hund, men det er også krevende og ansvarsfullt. Du vil få glade og slitsomme dager sammen med en trofast venn, hunden.

Dette er en serie om valp. For å ha et prosjekt om valp, kan du også velge disse oppdragene:

Du kan også ha et prosjekt om hund og kan velge fritt mellom alle oppdrag tagget med "hund".


I dette oppdraget skal du øve med hunden å lære seg å sitte og legge seg helt ned. Finn en godbit og øv på kommandoene sammen med hunden.

Sitte:

  • Si ordet "sitt" når du ser at hunden er på vei til å sette seg, og ros og belønn hunden når den har satt seg.
  • Hvis hunden ikke setter seg kan du gi den et lett og forsiktig dytt på rumpa for å oppmuntre den.
  • Etter noen repetisjoner vil valpen sannsynligvis fort forstå hva den skal gjøre når du finner frem en godbit og gjør en liten bevegelse med hånden.
  • Etter hvert belønner du valpen kun når den setter seg på kommando og ikke når den gjør det på eget initiativ. 
  • Et tips er å gradvis øke vanskelighetsgraden med mer og mer bakgrunnsforstyrrelser.

Dekk:

  • Her gjelder de samme tipsene som når du skal lære hunden å sitte. 
  • Si ordet "dekk" og før hånden din med godbiten ned på gulvet. Ros hunden når den legger seg ned.
  • Etter hvert belønner du valpen kun når den legger seg ned på kommando, og ikke når den gjør det på eget initiativ.
  • Et tips er å bruke denne strategien når du skal lære hunden andre kommandoer. Hvis du ønsker å få hunden til å legge seg på plassen sin, kan du legge en godbit der den pleier å sove og si "gå og legg deg".

Det er veldig viktig at du ikke bruker kommandoene som straff, da vil hunden oppleve det som noe negativt som kan føre til at den ikke vil samarbeide med deg fordi den blir forvirret over hva det betyr.

Se lenke for flere tips og video. 

Lykke til!