Fotografering er for deg som har lyst å lære hvordan du kan ta fine bilder med et kamera og hva du kan gjøre med disse bildene. Fototeknikkserien lærer deg hvordan et kamera fungerer og hvordan du kan bruke ulike teknikker til å ta forskjellige bilder.

Vi har laget følgende serier om fotografering og bilder: Fototeknikk, Fotografering, Bildebehandling og Bildepresentasjon. For å sette sammen et prosjekt om fotografering anbefaler vi å velge ett eller flere oppdrag fra alle serier. Hvis du søker på oppdrag tagget med «fotografen», ser du alle oppdrag i disse seriene.


Vi anbefaler at du har gjort oppdraget Fototeknikk viderekomne: blender, lukkertid og ISO før du starter på dette oppdraget. Oppdraget kan med fordel kombineres med Fototeknikk avansert: bildevinkel, brennvidde og objektiv.

Dybdeskarphet forteller hvor mye av bildet rundt hovedmotivet som også blir gjengitt skarpt. Er en liten del av bildet rundt hovedmotivet skarpt, har bildet liten dybdeskarphet. Når en stor del eller hele bildet er skarpt, har bildet stor dybdeskarphet. Du kan bruke dybdeskarpheten bevisst for å oppnå forskjellige effekter, for å konsentrere blikket på hovedmotivet, for å tone ned forstyrrende for- eller bakgrunn og for å skape dybde i bildet.

Du kan påvirke dybdeskarpheten på ulike måter:

  • Går du nærmere inn på motivet, får du litt større dybdeskarphet
  • Stor blenderåpning gir liten dybdeskarphet og liten blenderåpning gir stor dybdeskarphet
  • Zoomer du kameraet inn på største teleinnstilling vil du få liten dybdeskarphet
  • Med vidvinkel vil du som regel få større dybdeskarphet

Bokeh er et fotografisk virkemiddel som karakteriserer hvor visuelt tiltalende de uskarpe partiene i et bilde er. Uskarphet av for- eller bakgrunn blir da brukt for å framheve hovedmotivet.

Hvis du endrer blenderåpningen, må du også justere lukkertiden. Har du et halvautomatisk kamera, kan du velge en blenderåpning, mens kameraet velger automatisk lukkertiden som passer til den valgte blenderåpningen. 

Fremgangsmåte:

  1. Sett deg inn dybdeskarphet og hvordan den blir påvirket av blenderåpning, brennvidde og avstand til hovedmotivet. Kan du forklare hvordan du kan ta et portrettbilde med en uskarp bakgrunn?
  2. Bruk kameraet ditt og utforsk hvordan du kan ta bilder med forskjellige dybdeskarpheter. Ta f.eks. et bilde med eller uten bokeh-effekt.

Utstyrsliste:

  • Et kamera hvor du kan justere blenderåpning, brennvidde og evt. lukkertiden manuelt