Visste du at 9 av 10 skogbranner starter på grunn av folk som deg og meg?

Bålbrenning er en del av allemannsretten i Norge, som gir oss rett til å bruke og ferdes i naturen. Men allemannsretten sier også at vi må være varsomme og hensynsfulle overfor naturen. Bålbrenning er en av tingene vi må være ekstra forsiktige med.

I Norge har vi egne regler for bålbrenning. Målet med reglene er å forhindre at det oppstår lyngbrann eller skogbrann i sommerhalvåret, når det er tørt i bakken og lite regn i lufta. Slike branner er ofte vanskelige å slukke og sprer seg svært raskt, og kan derfor føre til store ødeleggelser. Derfor er det viktig å følge reglene for bålbrenning:

"Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det."

Lovdata

Samtidig har bålforbudet flere viktige unntak:

  • Det er tillatt å gjøre opp ild så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann, selv mellom 15. april og 15. september. Dette gjelder for eksempel etablerte bålplasser, hvis det er snø på bakken eller hvis det har regnet mye over lengre tid.
     
  • Ved spesielt stor brannfare, det vil si når det ikke har regnet på veldig lenge, kan det innføres totalforbud mot all type opptenning av ild. Da er det ikke lov med verken bål, engangsgriller, stormkjøkken eller gassbrennere – selv på godkjente bålplasser. I slike tilfeller kan selv en liten gnist starte en brann.
     
  • Noen steder er det begrensede muligheter for å tenne bål året rundt. Dette gjelder for eksempel vernede områder og naturreservater.
     

Med andre ord:  Du er selv ansvarlig for å vurdere faren ved å tenne ild. Selv om det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september, må du alltid undersøke og sette deg inn i lokale bestemmelser før du tenner et bål. Og husk: Er du i tvil, er det bedre å stå over bålbrenningen!


Vil du lære mer? Bli bedre kjent med reglene for bålbrenning ved å lese artiklene under "Lenker".

 I serien bålbrenning finner du også to andre nyttige oppdrag: