For 4H klubben er det viktig å ha en eller flere aspirantledere for å kunne gi et godt tilbud til de yngste medlemmene. At aspirantene får en god start er viktig for at de vil fortsette i 4H eller ikke. Det er lettere å få nye aspiranter i en 4H-klubb med bra aspirantaktiviteter. Aspirantlederne har tett samarbeid med styret i 4H-klubben og klubbrådgiver. Selv får du ledererfaring gjennom arbeidet med å ha "Aspirantlederen" som prosjekt. Du lærer å planlegge og gjennomføre aktiviteter, og om samspillet mellom ledere og deltakere. 

Vi anbefaler at du gjennomfører Aspirantleder: Sett deg inn i ansvaret og Aspirantleder: Å være aspirantleder før du starter med dette oppdraget.

For å vise aspirantene hva 4H er, er det viktig å først reflektere selv over hva 4H er for deg og hvordan du skal vise frem 4H for de nye medlemmene. I dette oppdraget skal du drøfte målsettingen til 4H og svare og reflektere over disse spørsmålene:

  • Hva er 4H for deg nå?
  • Hvordan oppfattet du 4H da du var aspirant?
  • Hvordan ble du kjent med 4H?
  • Hvordan vil du gjøre aspirantene kjent med 4H?
  • Hvordan skal aspirantene lære selv å ta ansvar for arbeidet i aspirantgruppen?
  • Hvordan skal aspirantene bli godt inkludert inn i resten av 4H-klubben?

Du finner de andre aspirantoppdragene ved å trykke på aspirantleder nederst i dette oppdraget eller ved å søke på "aspirantleder" i søkefeltet i oppdragsbanken.

Lykke til!