Digital klubbrådgiversamling i juni

Klubbrådgiversamlinga i juni er flyttet til den 22.06 kl. 20.00. Tema for samlinga er status i klubbene i Nord-Norge, synlighet, politiattest og informasjon om de nye korona-retningslinjene. Vel møtt!

Nye retningslinjer

Fra 15.juni åpnes det for lokale arrangement som f.eks. klubbkvelder med inntil 100 deltagere. Dette såfremt at helsemyndighetens retningslinjer følges. Alle større arrangement som fylkesarrangement og nasjonale arrangement her fortsatt avlyst fram til 1.september. Les mer om de nye retningslinjene her.

 

Ny generalsekretær

Randi Versto Kaasa skal vikariere for Signe Lindbråten mens hun er ute i barselpermisjon. Randi har tidligere arbeidet med ungdomsengasjement og digitalisering i bistandsarbeid. Vi ønsker Randi velkommen!

 

Medlemskontingent for 2020

Alle medlemmer skal ha fått faktura for medlemskontingent for 2020, 20 februar. Det har også blitt sendt ut påminnelse på SMS og purring per e-post og post. Dersom kontingenten ikke betales innen 21.juni, vil medlemmet bli utmeldt. Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få et nytt, sosialt og morsomt år i 4H! Hør derfor med medlemmene i klubben din om de har mottatt fakturaen. Ta kontakt med oss på 4H-kontoret om noe ikke stemmer:

Marte.brekke@4h.no.

 

Studietur til Gambia

Bli med 4H på studietur til Gambia i 2021! Vil du oppleve 4H i en annen del av verden kan du bli med på studietur i perioden 20.feb-5.mars 2021. Dette er en gylden mulighet til å bli kjent med 4H sitt arbeid i Gambia. Vi bor hos vertsfamilier i ulike landsbyer, og reiser rundt og deltar på 4H-aktiviteter og får innblikk i noen prosjekter. Alle 4H-medlemmer over 16 år kan søke om å få være med, og det er plass til 14 deltagere. Klubbrådgivere eller andre ressurspersoner i 4H kan også søke. Søknadsfrist er 15.september. Les mer om studietur til Gambia her.

Bli instruktør i eget fylke

På tross av ei litt usikker tid, satser vi på å kjøre instruktørkurs til høsten. På instruktørkurset får du opplæring i hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere eget kurs. Kurset holdes digitalt dersom det ikke blir mulig kjøre kurset som vanlig med fysisk oppmøte. Meld fra til marte.brekke@4h.no dersom du kunne tenke deg å delta på kurset. Påmeldingsfrist er 1.oktober. Les mer om instruktørkurs her.

Forsinket loddgevinst

grunn av koronapandemien er gevinstene til årets landslotteri forsinket. Gevinstene sendes ut fortløpende så fort de er på plass på lager.

Politiattest

Minner om at alle klubbrådgivere A i klubbene må sende politiattest til oss på fylkeskontoret slik at vi får registrert den i medlemsregisteret vårt. Videre har klubbrådgiver A ansvar for å sørge for at klubbrådgiver B og andre voksne som jevnlig hjelper til i klubben framviser gyldig politiattest. Klubbrådgiver A sørger for å registrere klubbrådgiver B sin attest i medlemsregisteret. Les mer om politiattest her.

Synlighet

Vi i 4H ønsker å bli mer synlige! Vi håper derfor at dere rundt om i klubbene kan være flinke til å ta bilder å legge ut på Instagram og Snapchat med emneknaggen #vier4h. Så får vi vist frem alt det fine og stilige vi gjør i organisasjonen vår!:)

Deltagerstøtte

Nå kan klubbrådgivere eller foresatte søke om deltagerstøtte til barn og unge under 26 år. Økonomi skal ikke være en hindring for de som vil delta på 4H-aktiviteter. Du kan søke om støtte til følgende: Deltakeravgift for leir, kurs, klubbkveld o.l., transport til og fra et arrangement, nødvendig utstyr til f.eks. en leir. (NB! Undersøk muligheter for å låne utstyr først!), kostnader knyttet til ditt 4H-prosjekt. Søknadene behandles fortløpende. Les mer og søk deltagerstøtte  her.

Leik og lær

4H Norge lyser ut penger gjennom prosjektet Leik og lær i naturen. Klubber og fylker kan nå søke om støtte til aktiviteter, kurs og moro med naturen som arena. Søk her.
 

Organisasjonsnummer

Alle klubber må skaffe seg et organisasjonsnummer. Dette er nødvendig for å bl.a. kunne få momskompensasjon, ha bankkonto i klubbens navn og søke om økonomisk støtte. 4H har laget en oversiktlig veileder til hvordan dere skaffer organisasjonsnummer. Den kan dere lese her.

Viktige datoer

5-13.september- Friluftslivets uke

15. september- søkn.frist for studietur til Gambia

18-20. september- Landsmøte 2020

1.oktober- søkn.frist kursinstruktør