Desse punkta var i fokus denne gongen:

Draumeplassen

  • Frist for å søke er 29. januar. Men prosjektet treng ikkje ver klart  - berre syn klubben sin visjon. Du kan lese meir her.

Fritt fram i friluft

  • Prosjektleiar tilbyr kurs i nokre av klubbane. Det vil og bli lage ein aktivitetskoffert, med idear til klubbane.  Les meir i PowerPointen som er vedlagt.

Månadens info

Medlemsregister

  • Korleis logge inn, og litt om retting av medlemslister. Frist 1. februar. På fana "ressurssider", som ligg øverst på heimesida -  finn de mykje god info.

Korona

  • Gjennomgang av noverande reglar. Klubbane blir oppfordra til å følgje med på lokale innstrammingar.

Digitalt styrevervskurs 13.02.-Digitalt årsmøte 14.02.

  • Oppfordrar alle klubbrådgjevarane til å motivere for digital deltakelse. Påmeldingsfrist på begge er 5. februar.

Prosjekta

  • Det er fullt mogleg å starte planlegginga av digitale prosjekt no, sjølv om platforma er ned stengt enda. Her er gode tips

Pengar til friluftsliv

  • I mars-april vil det igjen ver mogleg for klubbane å søke midlar til friluftsliv gjennom 4H Norge. Enkel søknad og enkel rapportering.

 

Presentasjonen som vart brukt finn du her.