I oversikten under får du en steg-for-steg-veiledning om hvordan de digitale prosjektene fungerer. Veiledningene er organisert i rekkefølgen ting skal gjøres på inne på prosjektplattformen.

Les mer om hvordan digitale prosjekter fungerer i våre steg-for-steg-veiledninger:

  1. Om innlogging og forside
  2. Om planlegging 
  3. Om oppdrag
  4. Om gjennomføring
  5. Om økonomi
  6. Om avslutning
  7.  Veiledning for klubbrådgivere (NB! Logg deg på 4h.no først)