Vi har laget et opplegg for en slik kveld. Opplegget er prøvd ut. 

Tips til deg som er arrangør

Utstyr du trenger denne kvelden:  

  • "Aktivitetsmappen" (utgitt av 4H Norge i desember 2022) 

  • Projector og lerret 

  • Alle bør ha med en pc eller nettbrett 

  • Spørreskjema (oppgave 2) og penner til alle 

Alle sitter rundt et bord. Ingen tar opp pc eller nettbrett før siste oppgave. Klubbrådgiverne i klubben veileder medlemmene når de skal løse oppgaver.  

Kjøreplan:

tid 

innhold 

kommentarer 

15 min 

Forklar kort  

-hvorfor arbeider vi med prosjekt i 4H? 

-hva er et 4H-prosjekt? 

-hva skal vi gjøre i dag?  

-spørsmål? 

Bruk en ppt, men vær konkret og visuell (ikke tekst) 

5 min 

Oppgave 1:  

-snakk sammen to og to. Hva har du lyst til å lære mer om dette året? Bruk gjerne aktivitetskortene om dere trenger inspirasjon. 

 

5 min 

Runden rundt bordet: alle sier minst en ting de har snakka om i oppgave 1. 

 

5 min 

Oppgave 2: Svar på spørreskjemaet 

  1. vil du jobbe sammen med noen eller alene? 

  2. Jeg vil lære mer om  

    1. _________________________(skriv hva du vil lære) 

    2. Vet ikke  

 

30 

Oppgave 3:  sitt eventuelt sammen om dere skal ha felles/gruppeprosjekt 

-Logg inn på prosjektplattformen 

-Klikk "start et prosjekt" og begynn planleggingen (legg inn tittel og velg oppdrag) enten i gruppe eller individuelt