Saman har styret ansvar for å styre 4H Rogaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Dette er fylkesstyret 2024: 

Leiar: Peder Krokedal
Nestleiar: Randi Dybing Stølen
Styremedlemmer: Sindre Sandsgård, Bertine Hetlelid og Tiril Leverskjær Steindal
Varamedlemmer: Anna Laurentse Søyland, Niklas Vestersjø og Viktoria Skrudland
Alumnrepresentant i styret: Kim Nessa

Ønsker du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.