Saman har styret ansvar for å styre 4H Rogaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Dette er fylkesstyret 2021: 

Leiar: Mari Aksdal Hermansen
Nestleiar:
Styremedlemmer: Helle Skretting, Jeanette Øyen, Kjell Arvid Søyland og Iris Merete Natten
Varamedlemmer: Sigfrid Skogland Kristjansdottir, Tomine Ravnås og Janne Fagerland Sjursen

Ønsker du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.