Saman har styret ansvar for å styre 4H Rogaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Dette er fylkesstyret 2022: 

Leiar: Iris Merete Natten Frydenlund 
Nestleiar: Veronica Langseth Bjerkås
Styremedlemmer: Alf Slettebø, Per Ingvald Søyaland Bø og Kjell Arvid Søyland. 
Varamedlemmer: Mari Austvoll Erland, Anette Nordland Skjervik og Sanne Skeie. 

Ønsker du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.