Saman har styret ansvar for å styre 4H Rogaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Dette er fylkesstyret 2023: 

Leiar: Sanne Skeie
Nestleiar: Veronica Langseth Bjerkås
Styremedlemmer: Per Ingvald Søyaland Bø, Randi Dybing Stølen og Sindre Sandsgård
Varamedlemmer: Glenn Gravdal, Benjamin Hegelstad og Karen Margrethe Mjåtveit
Alumnrepresentant i styret: Kim Nessa

Ønsker du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.