Våren har kome!

I 4H sin oppdragsbank finn de tips til uteaktivitetar som er knytta opp mot våren

Sjølv om det framleis kjem nokre snøfnugg ned frå himmelen, er det vår. I oppdragsbanken finn de gode tips til aktivitetar som både klubben og medlemmane sjølve kan gjere ute i denne fine tida.

Leite etter vårteikn

Ryddeaksjon

Gjør våronn

Tur med hengekøye

Gå på orre- eller tiurleik

Lage seljefløyte

Tapping av sevjesaft

Byggje din eigen fugleholk

Stolpejakt
 

4H Oppdragsbanken - for mange tips til 4H aktivitet