Reindrift er en viktig del av den samiske tradisjonen. Siden reindriften baserer seg på at dyrene beiter på utmarksbeite hele tiden, er det å flytte reinflokken mellom et vinterbeite og et sommerbeite en viktig del av den tradisjonelle reindriften. Flyttingen gjør at reinen får bedre tilgang til mat året rundt, og at beitekapasiteten utnyttes på en bedre måte.

I dette oppdraget skal du lære mer om, og være med på, reinflytting om høsten. For reinflytting om våren, se eget oppdrag.

Høstflyttingen av rein ganske annerledes enn vårflyttingen. For eksempel skjer flyttinga over en lengre periode – noen steder varer flyttingen fra september og helt frem til jul. I tillegg varierer værforholdene veldig fra distrikt til distrikt. I tillegg må reinen ofte gjetes i større grad under høstflyttingen enn under vårflyttingen.

Det varierer veldig hvor langt reinen flytter seg. Noen steder flytter den seg bare noen titalls kilometer, mens andre steder flytter reinen seg opp til 400 km. Det varierer også om reinen vandrer på egenhånd, eller om flokken blir ført eller ledet av reindriftsutøverne. Hvis du skal være med på reinflytting, er dette noe som er lurt å undersøke og lære mer om.