For å kunne gjennomføre et vellykket arrangement, trenger arrangementskomiteen mange frivillige hjelpere. I dette oppdraget bidrar du som hjelper til gjennomføringen av et arrangement.

Å være arrangementshjelpere er ikke det samme som å være med i arrangementskomiteen. Arrangementskomiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av et arrangement. Deltar du i en arrangementskomite, da kan du finne aktuelle oppdrag i oppdragsserien Arrangere leir.

En arrangementshjelper har ikke ansvar for arrangementet, men får tildelt ulike oppgaver under gjennomføring av arrangementet. Du har ansvar for at du gjennomføre oppgaver som avtalt.

 Oppgaver kan for eksempel være:

  • Registrering av deltakere ved adkomst
  • Selge i kiosken
  • Hjelpe med matlaging, servering og rydding
  • Renhold av lokaler

Når du er arrangementshjelper er dette viktig at du vet:

  • når og hvor du skal møte opp
  • hva du skal gjøre
  • hvordan du skal gjøre det
  • hvor mye tid du skal bruke på oppgaven din
  • hvem du kan spørre om du lurer på noe

Fortell hvilke oppgaver du fikk og hvordan det gikk når du jobber med oppdraget.