Skal du vere med på fylkesleir som vaksenleiar eller barn under 4H-alder? Då er du på riktig plass. Her har du to ulike måtar å melde deg inn.

Med medlemsnr.: Klikk på "påmelding" om meld deg inn på vanleg måte, så kjem du rett inn i systemet.

Utan medlemsnr.: Skriv inn din kontaktinformasjon via skjema som ligg her. Vi vil då manuelt legge deg inn i systemet, då må du halde kontakta via e-post: moreogromsdal@4h.no

 

Obs: Fint om leiar og barn under 4H-alder kan skrive namn på aktivitet som dei ønskjer å delta på. Vi fyller opp plassane på aktivitetane om det er ledig kapasitet.

Om du ikkje kjem til å delta på heile leiren, er det også fint om du skriv kva dagar du blir på leirområdet som tilleggsopplysning. Noter også om det er noko anna vi bør vite om deg.

 

Påmeldingsfrist for leiarar 5. juni
 

Meir informasjon om Fylkesleir 
(samt påmelding for deltakarar, alumn og landsleirdeltakar)

Meir informasjon om Landsleir