Om de har tatt i bruk andre malar i din klubb, trenger du ikkje å ta i bruk denne kassaboka. Men i rettleiaren er det mykje god informasjon.

Det kan vere lurt å sjekke ut dei nye malane, for å sjå at de har med dei ulike skjemaene, som skal inn i medlemsregisteret innan 1.desember.

Du finn:

  1. Oppdatert Kassabok
  2. Eksempel på kassabok
  3. Kassabok - rettleiar til kasserer

Sjekk ut dei oppdaterte malane her