Med desse midlane  ynsker 4H Norge å skape fleire gode opplevingar ute i naturen for våre medlemmer. Alle søkarar er garantert å få minst kr. 1000, men det er mogleg å søke om meir.

 

Søknadsfrist:

Første søknadsfrist (hovudrunde): 1. juni. Svar innan 10. juni.

Andre søknadsfrist (restmidlar): 20. august. Svar i løpet av august

Meir informasjon om støtteordninga finner de HER