Ei helgesamling til inspirasjon og fagleg oppdatering for dei vaksne i 4H. Viktig møtestad for klubbrådgjevarar og andre frivillige i organisasjonen. Gjennomførast same helg som styrevervsopplæringa for medlemmene, vanlegvis ein av dei første helgane i februar.