Styret har ansvar for å styre 4H Hordaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Styret i 2023 består av:
Leiar: Sofie Ljones
Nestleiar: Synne Røthe Sandal
Styremedlem, økonomi: Janniche Næss Bergås
Styremedlem, skrivar: Agnete Flatnes Skarveland
Styremedlem: Steffen Stråtveit
Varamedlem: Vile Sylta Kvamme
Alumnrepresentant: Anita Lunde

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.