Dette bilete vart teke på fylkesstyrets første samling 29. mars. Digitalt fylkesstyremøte i mars

Øverst: Turid Sandstad Herland, organisasjonsrådgjevar i 4H Hordaland og styremedlem Martha Gjerald. Nederst: Styremedlem Agnete Flatnes Skarveland og 2. varamedlem Steffen Stråtveit. Heilt til høgre: 1. varamedlem Marius Instanes Opedal. Steinar Holmberg Vikane deltok på møtet, men hadde ikkje moglegheit for skjermbilete.

 

Saman har dei ansvar for å styre 4H Hordaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Leiar: Synne Røthe Sandal
Nestleiar: Anna Trå
Styremedlem, økonomi: Steinar Holmberg Vikane
Styremedlem, skrivar: Agnete Flatnes Skarveland
Styremedlem: Martha Gjerald
Varamedlem: Marius Instanes Opedal, Steffen Stråtveit og Lisa Jonetta Ølvestveit
Alumnrepresentant: Anita Lunde

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.