Styret har ansvar for å styre 4H Hordaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Styret i 2024 består av:
Leiar: Sofie Ljones
Nestleiar: Steffen Stråtveit

Styremedlem, økonomi: Janniche Næss Bergås
Styremedlem, skrivar: Marius Skar Kolås 
Styremedlem: Vile Sylta Kvamme

Styremedlem: Ølvestveit Hjalmar
Styremedlem: Ølvestveit Agathe
Styremedlem: Stokken Synnøve 

Alumnrepresentant: Disselhorst Nicolaj Øvrevoll

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.