Styremedlemmene har ekstra kontakt og fokus på sine fadderklubbar.