Styremedlemmene har ekstra kontakt og fokus på sine fadderklubbar.     

Klubb

 Fadder frå fylkesstyret i 2020

Bjødnabykse 4H

 Martha Gjerald

Bordalen 4H

 Anna Trå

Dalamot 4H

 Marius Instanes Opedal

Dyktig 4H

 Anna Trå

Fjordglimt 4H

 Synne Røthe Sandal

Folgefonn 4H

 Marius Instanes Opedal

Fram 4H

Lisa jonetta Ølvestveit

Gløgg 4H

 Anna Trå

Grashoppa 4H

 Lisa jonetta Ølvestveit

H.A.N.S.A.

 Synne Røthe Sandal

Hjorten 4H

 Marius Instanes Opedal

Høymolen 4H

 Steffen Stråtveit

Hårteigen 4H

 Martha Gjerald

Ivrig 4H

 Marius Instanes Opedal

Knutabruo 4H

 Synne Røthe Sandal

Lauvsprett 4H

 Steinar Holmberg Vikane

Lid 4H

 Steinar Holmberg Vikane

Luren 4H

 Marius Instanes Opedal

Lystig 4H

 Anna Trå

Marås 4H

 Synne Røthe Sandal

Myrkdalen 4H

 Steffen Stråtveit

Raggsokkjen 4H

 Steffen Stråtveit

Rommetveit 4H

 Agnete Flatnes Skarveland

Samhald 4H

 Steffen Stråtveit

Samhald II 4H

 Synne Røthe Sandal

Sisu 4H

 Agnete Flatnes Skarveland

Skare 4H

 Lisa jonetta Ølvestveit

Skulestad 4H

 Anna Trå 

Solgull 4H

 Lisa jonetta Ølvestveit

Spretten 4H

 Agnete Flatnes Skarveland

Team Flatøy 4H

 Martha Gjerald

Uren Luren 4H

 Agnete Flatnes Skarveland

Varden 4H

 Martha Gjerald

Vennskapsporten 4H

 Synne Røthe Sandal

Øvrebygda 4H

 Steinar Holmberg Vikane