Det å ha regionmøter på teams har sine fordeler og ulemper. 

Fordelene er at det gir rom for at flere kan bli med men ulempene er der også med svikt i teknologi og at det til tider kan være vanskelig å få til gode diskusjoner. 

På regiinmøtene ble det det snakket en del om de digitale prosjektene og noen av de spørsmålene med svar er lagt ved nyhetsbrevet som ble sendt ut 29.10.20

Klubbene savnet også mer samhold og kontakt på tvers.

Her kommer noen forventninger fylket har til klubbene i disse dager :)

  • Følge opp rapporteringer 1. desember
  • Oppfølging av medlemskontingent (spesielt viktig å følge med på om noen er aktive medlemmer i klubbene, men som ikke har betaltkontingent. Dette pga bl.a. forsikring. Ingen kontingent = ingen forsikring)
  • Bestille høstfestmerker
  • Synlige på sosiale medier og i lokale medier (send oss gjerne bilder av avisutklipp etc, det er veldig gøy for oss å lese).

og..

Årsmøte

Avvikles innen 1. desember

HUSK

  • Årsmelding
  • Regnskap – revisors beretning (underskrift)
  • Årsrapport (ny leder, grunnlagsår 2020)

 

Digitale prosjekter:

Har dere forresten sett at det har kommet nye opplæringsvideoer? https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4, det er også kommet noen nye oppdateringer på ressurssidene for dere som klubbrådgivere: https://4h.no/for-klubbradgiver/category9407.html

 

Prosjektheftene – består enn så lenge. Det er fullt mulig å velge disse, og noen ligger også ute på salg i nettbutikken

 

Deltagerstøtte:

TIPS
Husk at dere klubbene kan søke på deltagerstøtte, https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/
Deltagerstøtten sin hensikt er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Eksempler på hva deltagerstøtten kan dekke er: teknisk utstyr som klubben investerer i for å legge til rette arbeidet med digitalisering for medlemmene sine dersom disse forutsetningene ikke er tilstede, deltageravgifter på leirer, kurs, klubbkvelder, transport til og fra ett arrangement etc.