Hvis du er nyvalgt klubbrådgiver i en 4H-klubb må du registrere deg/melde deg inn i 4H.
Dette gjør du ved å sende en e-post til kontingent@4h.no.

Oppgi personalia og hvilken klubb/fylke du er valgt inn i.

Merk: du skal altså ikke benytte det vanlige innmeldingsskjemaet for medlemmer.

På våre ressurssider finner du mer informasjon om det å være klubbrådgiver.