På fylkesårsmøte blir årsplanane vedtatt. Styre må av og til redigere dei undervegs. Her finn de gjeldande versjon .

Årsplan 2023

Forslag til Årsplan 2024