Det vert kurs for leiar, kasserar, sekretær, styremedlem, friluftshelt og vaksne i 4H.

For deg som har vore på Superhelg før, kan kurset til friluftsheltane passe godt. Dette er for deg som er 14 år eller eldre, og som har deltatt på DAF-kurs før, men vil lære meir.

Melder du deg på styrevervsopplæring får du opplæring i styrevervet ditt. I tillegg får du lære meir om kva som skal skje under årsmøtet på søndagen. Vi oppfordrer alle til å melde seg på årsmøtet også, då årsmøtet er ein del av styrekursopplæringa. På denne måten verte du godt kjent med den viktigste demokratiarenaen i organisasjonen. 

Meir informasjon om gjennomføringa vil bli ettersendt til dei påmeldte.

 

Kursalternativa er:

Leiar:
Kurset er for alle leiarane og nestleiarane. Vi deler inn etter erfaring. Lær å leieklubben, om styret si rolle, om samarbeid, og om det å snakke for ei forsamling.

Sekretær:
Lær å skrive referat og møtebok, om informasjonsarbeid og styrearbeidet.

Kasserar:
Lær å føre rekneskap og kassabok for klubben, om budsjett og litt om kor ein kan søkje pengar.

Styremedlem:
Styremedlemer og evt. varamedlemer til styret bør kunne litt av alle ting i styret.

Friluftskurs:                                                                                                               
Når du har vore på dette kurset kan du vere med å skape enda meir fokus på friluftsliv i eigen klubb. Friluftsliv er ein viktig del av 4H, derfor er det veldig kjekt om så mange klubbar som mog­leg får kunnskap som kan hjelpe til med å få klubben ut i naturen. Du kan velje sjølv om du vil avta­le med styret å ha uteaktivitet på eit vanlig medlemsmøte i klubben, eller om du vil arrangere eit eiget utemøte i klubben. Stikkord om innhald: lage mat ut, lage bål, kjekke uteaktivitetar og generell teori om friluftsliv.
 

Praktisk informasjon:

  • Meir informasjon: Alle påmeldte deltakarane får tilsendt informasjon på e-post i forkant av styrevervskursa.
  • Påmelding: Meld deg på via ”min side” på 4h.no. Fristen for å melde seg på er 30. januar. Legg inn medlemsnummeret ditt og passord. Legg inn ev. allergiar, sjukdomar e.l.som vi bør vite om.
  • Manglar passord? Om du manglar passord kan du be om å få dette på e-post. Du må ha e-post adresse registrert i medlemsregisteret. Manglar du dette kan du be ein i klubb-styret eller 4H-kontoret om å legge adressa inn for deg.
  • Pris: 0 kr for deltakarane.
    Klubben vil bli etterfakturert ein samla sum på 500 kr for sine påmeldte. Det vil seie at jo fleir klubben melder på, jo større utbytte har dei av betalinga for summen er lik, uavhengig av kor mange de melder på. 
     
  • Bindande påmelding. Berre avmelding grunna sjukdom (legeattest).