Har du eller klubben noe som fylkesstyret burde ta stilling til? 

Saker skal sendes til fylkesstyret på mail: leder.trondelag@4h.no