Bli med på instruktørkurs for å læra å halda kurs for andre 4Harar. Du kan fordjupa deg i styreverv eller friluftsliv. Når ein er ferdig med opplæringa kan ein halde styrevervskurs eller friluftslivkurs i heile landet. 

Det er gratis å delta og ein får dekka reisane til opplærings- og praksishelgene. Ein må vera mellom 16 og 26 for å delta. 

Instruktørkurset består av tre deler. To nasjonale helgesamlingar og ei praksishelg i eige fylke. Etter endt opplæring, er du godkjent instruktør i 4H Norge, og kan få oppdrag som kurshaldar i heile landet. 

Er du interessert i kva ein skal læra? Ta eit kikk her. 

Del 1 er 8. - 10. november 2024

Del 2 er praksis i eige fylke under Styrevervskurs i februar 2025

Del 3 er 7. - 9. mars 2025

Høyrast dette kjekt ut? 
Fyll inn interesseskjema, så tek me kontakt med deg for å høyra kva kurs du ynskjer.