Det skjer ting i 4H Østfold. Vi har flyttet kontor til Gamlebyen i Fredrikstad, og sammen med Norsk Folkehjelp Fredrikstad drifter vi nå Frivillighuset.