Fylkesstyret ønsker velkommen til årsmøte i 4H Østfold. 
Forslag må sendes skriftlig til kent.trinborg@4h.no innen 01. februar 2023. 
Sakspapirer tilgjengeliggjøres på nettsidene 3 uker før årsmøtet. 

---

Årsmøte i 4H Østfold 2023

Tidspunkt: Onsdag 15. mars 2023. Møtet starter kl 18:30.
Sted: Frivillighuset, Gamlebyen Fredrikstad

Påmelding gjennom nettsidene: Frist for påmelding er 10. mars 2023. 
Dere kan melde på (inntil) 2 deltakere fra klubben. I tillegg kan det meldes på observatører. Merk i fritekst om du er observatør til årsmøtet. 

Representanter og observatører fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere melder på til organisasjonsrådgiver Kent Jonas Trinborg - kent.trinborg@4h.no eller på tlf 48181440

Representanter og observatører
Alle klubbene kan ha to representanter med stemme-, tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtet.

Disse skal være valgt på klubbens årsmøte. Om det ikke er gjort, kan dere velge representanter på et styremøte. 4H er en medlemsstyrt organisasjon – av og for barn og unge – så det anbefales at klubben velger to personer i medlemsalder til å representere klubben sin (altså ikke klubbrådgiver).

Vi håper likevel mange klubbrådgivere deltar som observatører. Det kan være fint for klubbrådgivere å oppleve fylkesårsmøtet, samt å være en god støtte for representantene fra sin klubb.

Sak på klubbens styremøte

Fylkesstyret ber alle klubbstyrer om å sette opp fylkesårsmøtet som en sak på et styremøte. Dette bør være i løpet av de to siste ukene før fylkesårsmøtet, slik at dere har mottatt alle sakspapirer. Om klubbens representanter ikke sitter i styret, bør disse inviteres på styremøtet. 

Velkommen til årsmøtet!

- Fylkesstyret 4H Østfold