Instruktørkursutvalget (IKU) er et arbeidsutvalg for frivillige 4H-ere i alderen 18-26 år. Instruktørene i IKU utnevnes for 2 år av gangen. Sammen med en ansatt fra 4H Norge, har IKU ansvar for å arrangere det nasjonale instruktørkurset, som består av to kurshelger hvert år. Som del av IKU, kan du få ansvar for enten styrevervsopplæringen eller friluftsopplæringen på instruktørkurset. Uavhengig av hvilken fordypning du får ansvar for, får du svært god erfaring innen planlegging, gjennomføring og evaluering av et stort, nasjonalt kurs.

Vi søker nå etter engasjerte 4H-ere som passer til rollen, og som ønsker en utfordring. Er du den vi leter etter?

Fyll inn søknadsskjema innen 5. september 2022.

Vi søker kandidater som:

Felles krav:

 • Trives med å lære bort til andre.
 • Har gode samarbeidsevner og teamspirit.
 • Liker å planlegge kurs og diskutere faglige spørsmål.
 • Er selvstendige, strukturerte og tydelige i møte med andre.
 • Har vært aktive kursinstruktører for 4H, på fylkes- eller sentralnivå (ev. annen relevant erfaring kan veie opp for dette).

Krav til fordypning: Styreverv

 • Har styreerfaring, gjerne fra flere styreverv.
 • Er interesserte i styrearbeid og organisasjonsutvikling.

Krav til fordypning: Friluftsliv

 • Har erfaring med friluftsliv gjennom alle årstider.
 • Har grunnleggende ferdigheter som tenning av bål, kart og kompass, turplanlegging og pakking av sekk.
   

Omfang av arbeidet

Målet for instruktøropplæringen til 4H Norge er å sikre at instruktørene har den kunnskapen som trengs for å holde kurs i eget fylke. IKU skal i den sammenheng planlegge, gjennomføre, evaluere og videreutvikle instruktøropplæringen i 4H Norge. Les mer om instruktørkurset.

«Å lære ved å gjøre» er et viktig prinsipp for instruktøropplæringen. Opplæringen omfatter tre deler:

Del 1: Kurshelg – Innføring i grunnleggende kunnskap og forberedelser til praksis i eget fylke (11.-13. november 2022)
Del 2: Praksis i eget fylke (januar-mars 2023)
Del 3: Kurshelg – Evalueringsarbeid, påfyll og ytterligere fordypning (10.-12. mars 2023)

IKU har ikke ansvar for praksis i eget fylke, men vil bruke det aktivt som «case» på både del 1 og del 3 av instruktøropplæringen.

I tillegg skal IKU ha en egen opplærings- og planleggingshelg i løpet av september/oktober, som er obligatorisk å møte opp på. Planlegging før del 3 vil foregå digitalt (februar 2023).
 

Honorering

4H Norge tilbyr to alternativer som honorar for arbeidet:

 1. Honorar på kr. 3 000,- pr. avholdte kurshelg.
 2.  Støtte på inntil 3 000,- for deltakelse på ett (1) internasjonalt arrangement det inneværende år, i form av kurs/konferanse/leir, med mål om å gi faglig påfyll som skal styrke IKU sitt arbeid.

Ønsket honorering avtalefestes med det enkelte medlem i IKU på forhånd.
 

Oppfølging fra 4H Norge

En ansatt fra hovedkontoret i Oslo er bindeleddet til sekretariatet og sentralstyret. Den ansatte har ansvar for opplærings- og planleggingshelgen til IKU, oppfølging underveis, samt praktiske bestillinger av lokaler og møterom. IKU skal være i kontinuerlig dialog med den ansatte i forbindelse med kursplanleggingen.

Vi setter pris på tips på aktuelle kandidater fra fylkene. Spørsmål kan rettes til Sigrun Tovsrud: sigrun.tovsrud@4h.no eller tlf. 941 61 374.