Økonomi skal ikke være en hindring for å delta på 4H sine aktiviteter – alle som vil, skal være med. Det er nå mulig å søke om deltakerstøtte for aktiviteter og prosjekt.

Les og søk deltagerstøtte her

 

Ønsker du, og har behov for ledsager eller annet nødvendig for å delta på leir les under hva du kan søke støtte til og få dekket.

 

Statutter for tilretteleggingsordningen i 4H

 1. Formålet med tilretteleggingsordningen er å fremme inkludering og deltagelse i 4H sine aktiviteter. Ordningen gjelder for 4H-medlemmer med funksjonsnedsettelse. Ordningen skal dekke ekstrautgifter som skyldes funksjonsnedsettelsen og som oppstår når medlemmer er med på leir eller kurs i 4H. Søkere i medlemsalder blir prioritert.
 2. Det kan søkes dekning for følgende utgifter:
  1. Deltageravgift og reise for nødvendig ledsager.
  2. Transport for rullestolbrukere internt i forbindelse med aktiviteter på leir eller kurs.
  3. Leie av nødvendig utstyr, som fks. toalett for rullestolbrukere.
  4. Honorar til frivillig hjelper/ledsager, max kr 1000,- pr arrangement. Personalkostnader og bruk av ansatte i 4H dekkes ikke over ordningen.
 3. Landsstyret fastsetter statutter for tilretteleggingsordningen, fastsetter årlig budsjett, og bestyrer ordningen. Tildelinger gjennom tilretteleggingsordningen skjer etter søknad, som behandles administrativt. Landsstyret holdes orientert om tildelingene. Ikke disponerte midler fra tilretteleggingsordningen kan overføres til neste år.
 4. Søknad sendes 4H Norge gjennom 4H-klubb, fylke eller direkte fra foreldre/foresatte. Søknaden skal inneholde navn på deltager, dato/sted for arrangement, og hvilke utgifter det søkes dekning for.

Søknadsfristen som gjelder her er 15. mai. Og sendes direkte til generalsekretær på epost: general@4h.no  Utlysning og søknadsfrister kunngjøres i Aktivitet, på www.4h.no og i Fylkespost.

 

Informasjon om påmelding til fylkesleir

Ledsagere melder seg på leiren på samme måte som voksenledere. Har du ikke et medlemsnummer å logge inn med? send epost til fylkeskontoret så ordnes det.

Ved påmelding skriv under "andre opplysninger" hvem du er ledsager for. Det skal ikke velges fagaktivitet, men aktiviteten det skal velges er "voksenleder".