Som trivselsagent sprer du trivsel, tilhøyrsel og glede i klubben din, på 4H-arrangement, i nærmiljøet og i andre samanheng . Du har sansane opne mot menneska rundt deg og passar på at alle blir inkludert.  Du får erfaring gjennom triveselagentopplæringa og praktisk arbeid. Dette er eitt av fleire oppdrag i serien. Heile oppdragsserien finn du ved å klikke på "trivselsagent" nedst.

Gjennom året arrangerar 4H i fylket felles obligatoriske samlinger for alle som er trivselsagentar i fylket. Dersom det ikkje er samlinger i 4H-fylket ditt, kan du spørje om du kan bli med i eit anna fylke.

Her lærer du korleis du bli ein trivselsagent, ved å sjølv oppleve den trivselen som du, som trivselsagent seinare skal formidle vidare til andre 4H-are på ein bevisst måte. Du planlegg også korleis du kan løyse ulike oppdraga i løpet av 4H-året, og får opplæring i korleis du kan gjennomføre dei.

På desse samlinger vil du bli godt kjent med både deg sjølv og dei andre trivselsagentane!