Som trivselsagent sprer du trivsel, tilhøyrsel og glede i klubben din, på 4H-arrangement, i nærmiljøet og i andre samanheng . Du har sansane opne mot menneska rundt deg og passar på at alle blir inkludert. Du får erfaring gjennom triveselagentsamlinger og praktisk arbeid. Dette er eitt av fleire oppdrag i trivselagent-serien. Heile oppdragsserien finn du ved å klikke på "trivselsagent" nedst.

I dette oppdraget skal du planlegge og gjennomføre eit trivselstiltak i eigen klubb.

Kva du kan gjere er fullt opp til deg og berre fantasien set grenser, men nokre eksempel på trivselstiltak er: spelekveld, takkino, leikar på møtene, grilling, stranddag, turdag mm.

Korleis du kan gjennomføre trivselstiltaket vil du lære meir om på samlingane. Du skal arrangere eit tiltak mellom første og andre samling.

Som trivselagent skal du arrangere to tiltak i klubben din. Du kan sjølv velje når du vil gjennomføre det andre tiltaket. Du kan opprette eit eiget oppdrag til det andre tiltaket og kopiere tidbruk og vanskeligheitsgrad frå dette oppdraget.