Strikking er oppdragsserien for deg som har lyst å lære deg å strikke og utvikle dine strikkeferdigheter. Strikking er med å forbedre mobiliteten i hendene og er en god måte å holde fokus og konsentrasjon på en spesifikk oppgave. Serien består av strikketeknikk, og om ulike ting du kan strikke med forskjellig vanskelighetsgrad. For å sette sammen et prosjekt om strikking anbefaler vi deg å velge ett eller flere oppdrag fra denne serien. 

I dette oppdraget skal du lære deg å lese og forstå ulike strikkeoppskrifter. Når du har lært deg å forstå "strikkespråket" vil du enkelt og lett forstå ulike måter du varierer strikkingen på når du skal lage et plagg. Dette er spesielt viktig å kunne hvis du skal bruke ulike strikketeknikker i samme oppskrift. 

Bruk et garn og noen strikkepinner og øv deg på å gjøre det som oppskriftene forteller deg. 

Her er de vanligste uttrykkene og forkortelsene som brukes:

  • m = maske
  • p = pinne
  • r = rettmaske (rillestrikk) 
  • Vr. = vrangmaske
  • S - M - L = størrelser
  • omg. = omgang (rundpinne)

Når du skal legge opp antall masker står det for eksempel slik:
"Legg opp 128-132-136 m". Dette betyr størrelser (128 - Small, 132 - Medium og 136 - Large). 
Du velger altså antall masker ut ifra hvilken størrelse du ønsker. 

Se lenker for å lære mer om hvordan lese strikkeoppskrifter.