Gjennom oppdragene i serien "Sanking" lærer du mer om de mange spiselige ville vekstene vi har i Norge. Sanking er en av mange former for matauk. Matauk betyr å høste av matressurser man har i naturen rundt seg, for eksempel planter, bær og sopp. Matauk var en viktig måte å skaffe seg nok mat på før i tiden, men har i større og større grad blitt en fritidsaktivitet. Hvis du søker på oppdrag tagget med "matauk", kan du lære mer om de ulike formene for matauk: sanking, fiske, jakt og fangst.


I dette oppdraget skal du ut i naturen for å plukke sopp. Det er viktig at du lærer mer om sopp før du drar på sopptur, fordi det finnes mange giftige sopp i naturen som kan gjøre deg veldig syk hvis du spiser dem. Det er lurt å få noen andre til å sjekke soppen du har plukket, for eksempel ved å møte opp på en soppkontroll i nærområdet ditt, eller gjennom en digital soppkontroll (se vedlagte lenke). Husk også at hvis du putter giftig sopp med annen sopp, så må all soppen kastes!

Les gjennom de vedlagte nybegynnertipsene, og husk å skille soppen du er usikker på fra soppen du er trygg på mens du plukker.

Kanskje du kan lage en god middag av soppen du har plukket? Det blir i så fall et eget oppdrag!

 

Utstyrsliste

  • Kurv/kartong/papirpose å ha soppen i
  • Liten kniv
  • Børste
  • Plastbeger
  • Ev. soppbok