I dette oppdraget skal du forberede et innlegg til årsmøtet i fylket ditt der du tar for deg en sak eller problemstilling du mener det må gjøres noe med. Deretter presenterer du meningen din fra talerstolen på fylkesårsmøtet.

Klarer du å overbevise resten av årsmøtet, da kan årsmøtet bestemme å holde en avstemming om saken din. Blir den vedtatt, da gjelde for hele fylket! Er du usikker på hvordan du skal gå frem? Spør en alumn eller en klubbrådgiver om hjelp.

Alle 4H-medlemmer kan delta på fylkesårsmøtet og fremme sin sak. Dette er fordi alle 4H-medlemmer har talerett på fylkesårsmøtet. Det betyr at alle kan gå opp på talerstolen og si sin mening om en sak.

Men det er bare noen medlemmer fra hver klubb som har stemmerett på fylkesårsmøtet, disse kalles delegater eller årsmøterepresentanter. Hvem som får stemmerett bestemmes på årsmøtet i klubben din. Er du blitt valgt som delegat med stemmerett på fylkesårsmøtet, da kan du bruke oppdraget: Delta på fylkesårsmøte som delegat.