I dette oppdraget skal du med andre lage og gjennomføre en gruppeaktivitet hvor lag jakter etter poeng. Oppdraget krever fantasi, samarbeid og beslutsomhet.

Dette er fremgangsmåten: 

  • La 2-3 personer lage en lang liste med ulike små og store aktiviteter som kan gjennomføres alene eller i gruppe på den palssen dere har aktiviteten. Noen eksempler på aktiviteter er: Spise én lime, ta et bilde som viser 4H på sitt beste, gruppa må synge et refreng, løs regnestykket 73x14-37=, svar på gåten, få en fremmed til å fortelle en vits, lag et bål og kok opp vann, ta 100 knebøy, osv.
  • Sett en poengsum på aktiviteten ut ifra hvor vanskelig den er å gjennomføre.
    Eksempelvis kan “spise en lime = 1 poeng”, ta et bilde som viser 4H på sitt beste (beste bilde får 3 poeng, alle som gjennomfører får 1 poeng, lag et bål og kok opp vann = 5 poeng.  
  • Sett en tidsramme til gjennomføring, for eksempel 60 eller 90 minutter.
  • Fordel alle som skal være med inn i grupper. Det kan være store og små lag, men prøv gjerne å dele opp slik at det blir 3-5 personer på hvert lag.
  • Presenter aktivitetslisten for deltakerne og presiser hvilke aktiviteter som er for en person og hvilke som er for gruppa, samt om alle lag får poeng for å ha gjennomført aktiviteten eller kun “det beste laget”.
  • For å få aktiviteten godkjent må det dokumenteres, enten i form av bilde eller video.  
  • Bilder og video kan i tillegg til å være dokumentasjon også vises i plenum i etterkant. En fin måte å telle poeng på er å gjøre dette demokratisk når bilder og video vises.