I dette oppdraget bruker du 4H-året ditt til å observere et villdyr i naturen rundt deg. Dette krever planlegging, talmodighet og utholdenhet. Pås at du holder avstand og ikke forstyrrer dyret!

Velg ut et dyr som er vanlig å se og oppleve i skogen, eller som du vet lever i skog og mark der du bor. Det er lettest å følge de vanligste skogsdyrene våre som rådyr, rev, ekorn, hare eller bever. Du kan også følge fugler som f.eks. kråke, due eller skogsfugler.

Det er viktig at du ikke forstyrrer dyra. En god strategi er å finne et sted i skogen hvor du kan sette deg ned være i ro en stund for å oppleve dyrelivet. Om våren når dyr og fugler har unger, vil du kanskje oppleve at ungene ligger alene. Det gjelder blant annet rådyr og hare.  Da er det viktig å huske på at man ikke skal klappe eller flytte på ungene. Mora er ofte rett i nærheten, men kommer ikke tilbake før du har forlatt området.

De fleste ville dyr er redd mennesker. Du må derfor være forberedt på å gå ut i leveområdet deres flere ganger for å observere. Bruk en kikkert for å observere dyr på avstand, i trær eller i luften. Mange dyr har høy aktivitet mot kvelden, gå derfor gjerne ut på ettermiddagen.

Snakk med jegere. De er mye ute og vet hvilke dyr som er lettest å observere.

I løpet av året skal du prøve å finne ut hva dyret lever av, hvor det oppholder seg og hvilke strategier dyret har for å overleve i naturen. Ta bilder fra turene dine og skriv notater om det du har observert. Lag en video, rapport, plakat eller presentasjon av dyret du har fulgt gjennom oppdraget. Du kan også presentere oppdraget ditt på et klubbmøte eller på høstfesten.

Oppdraget er utviklet i samarbeid med Helene Bakke Oudenstad frå Skogkurs.