50-leken består av 50 spørsmålsark som skal legges ut på forskjellige steder i et område. Det trenger ikke være kun spørsmål, du kan foreksempel lage ulike oppgaver man skal gjennomføre. Du kan også lage færre spørsmål hvis du ønsker det, dette er helt opp til deg hvor lenge du ønsker at aktiviteten skal vare! 

Dette oppdraget henger sammen med Arranger 50-leken. Du må først gjennomføre dette oppdraget. 

Dette trenger du:

 • Ark
 • Penn
 • Tau
 • Steiner

Dette gjør du: 

 • Du skal lage 1 spørsmål/oppgave per ark. Du kan lage så mange spørsmål/oppgaver du ønsker totalt, men du skal kun skrive 1 spørsmål/oppgave per ark. Første spørsmål har tallet 1, og siste spørsmål har for eksempel 50 (hvis du har valgt å lage 50 ulike spørsmål). Dermed har ingen spørsmål like tall. Altså har du 50 spørsmål, må du ha 50 ark. Du kan gjerne klippe arket i flere deler, slik at du ikke trenger å bruke så mange ark.
 • Et forslag kan også være at arkene som inneholder spørsmål har svaralternativer, dette gjør det lettere å finne det rette svaret.
 • Kanskje alle spørsmålene/oppgavene skal ha et felles tema? Her er det bare å være så kreativ som du ønsker! 
 • Husk å være tydelig i hva som skal svares på eller hvordan man skal gjøre oppgaven slik at det er forståelig for dem som skal være med på leken.
 • Tauet og steinene skal du bruke til å feste/legge arkene rundt i nærområdet når du arrangerer leken. 

Forslag til spørsmål/oppgave kan være:

 • Finn to ting i naturen som starter på bokstaven "B". (Da kan man feks finne bark og blomst)
 •  Hva heter den lengste elven i Norge?

Lykke til! :)