Konfirmasjon er et viktig norsk ritual som markerer overgangen fra barndom til voksenliv. Det er opprinnelig et kristent ritual, men i dag er det også mulig å gjennomføre en ikke-religiøs konfirmasjon. I oppdragsserien «Konfirmasjon» skal du dokumentere alt som handler om konfirmasjonen din.

De aller fleste ungdommer velger å konfirmere seg i kirken, men det er også mange som velger en human-etisk konfirmasjon. Uansett hvilken form av konfirmasjon du velger, får du en eller annen form av opplæring. For å få mest utbytte av konfirmasjonen din er det viktig at du deltar aktivt i opplæringen.

I dette oppdraget skal du dokumentere konfirmantopplæringen din, for eksempel:

  • hvor mange møter du har
  • hva  du lærer om
  • hvilke spørsmål du har og hvilke svar du får
  • hva slags aktiviteter du er med på  

Kombiner oppdraget med disse andre oppdrag i Oppdragsserien «Konfirmasjon» for å kunne dokumentere hele konfirmasjonen din: