I denne serien finnes det flere oppdrag om høns og kylling. Høns er den viktigste typen fjørfe i Norge og ellers i verden. En voksen hannfugl kalles hane. Den voksne hunnfuglen kalles høne, mens en ungfugl kalles kylling. For å finne flere oppdrag i denne serien kan du søke på oppdrag tagget med fjørfe.

For å gå i gang med oppdraget trenger du befruktede egg og høner, evt. en rugemaskin. Eggene må ruges i 21 dager før kyllingen klekkes. 

Har du høner fra før kan du forsøke å la høna ligge på eggene, men det er sikrest å få kyllinger ut av eggene hvis du benytter en rugemaskin som produserer rett varme for at kyllingen skal utvikles.

Kyllingen hjelper seg selv med å komme ut av egget. Den har en liten skarp spiss på toppen av nebbet (eggtann) som den drar frem og tilbake, og hakker mot skallet. Når kyllingen kommer ut av egget er den våt og sliten, men den tørker fort og blir god og myk å kjenne på.

Kylling må ha det godt og varmt den første tiden, så ha de gjerne i en kasse med varmelampe over. Kyllingen spiser kraftfor, men kan også spise frø og innsekter.

Forberedelse: 

 1. Se at maskinen er ren og fin og ikke har noen skader, så slår du den på og stiller den inn på temperatur, fukt og vending.
 2. Det tar tid å varme opp en maskin, og temperatur og fukt må ofte gjerne finjusteres.
 3. Sett maskinen på 1-2 dager før du vil begynne rugingen så du vet at maskinen er riktig innstilt og stabil før eggene legges i.

Vending av egg:

 1. Når du har lagt inn eggene skal de ligge i ro i maskinen i 3 dager. Eggene skal IKKE vendes. Etter dag 3 må eggene vendes 2-3 ganger daglig.
 2. På dag 18 (høns) slutter du å vende eggene.

Klekking: 

 1. Når klekkingen har begynt skal fukten økes til over 80 %.
 2. Under klekkingen bør maskinen åpnes minst mulig for å holde fuktigheten og temperaturen stabil. Når alle kyllingene har klekket - eller alle på den dagen klekkingen startet er blitt tørre, kan disse flyttes over i en kasse e.l.

Første tiden etter klekking:

 • Ha kyllingene over i en kasse med strø.
 • Kyllingene må ha en varmelampe som gir ca. 38 grader i bunnen av kassen, lampen skal gradvis henges høyere etter de som vokser og trenger mindre varme.
 • Det er viktig at du har nok plass til at kyllingene kan trekke bort fra lampen om de synes det er for varmt.
 • Kyllinger skal ha rent vann hver dag og tilgang på mat. Dette gis utenfor varmelampen.

Se lenker for mer info.

Lykke til! 

Oppdraget er laget av Irene og inspirert av Tone Lise, Signe-Lill og Tiril.