I denne serien finnes det flere oppdrag om høns og kylling. Høns er den viktigste typen fjørfe i Norge og ellers i verden. En voksen hannfugl kalles hane. Den voksne hunnfuglen kalles høne, mens en ungfugl kalles kylling. For å finne flere oppdrag i denne serien kan du søke på oppdrag tagget med fjørfe.

I dette oppdraget skal du bygge et hønsehus. Hvis du har høns, får du ikke bare ferske egg hver dag. Du blir også kvitt en del av matavfallet til familien.

Se på utstyrlisten og konstruksjonstegningene som ligger i lenken til høyre i oppdraget. Du kan også velge å lage dine egne mål og utseende på hønsehuset, men da er det et par ting du bør være klar over: 

  • Høns trenger et sted der de er i ly mot regn og kulde, og der de kan sove trygt om natten.
  • Hver høne skal gjerne ha omkring 0,5 m2 hønsehus. Men hvis de har fri tilgang til en god, stor hønsegård kan de klare seg med litt mindre.
  • Høner er sosiale dyr, så du bør bygge et hønsehus med plass til minst tre høner.
  • Hønsehuset må være godt ventilert. Hønsehuset skal ikke bare være et varmt sted der hønsene kan sove, men det skal også ha et uteområde der hønsene kan rote omkring.
  • Bygg hønsehuset ditt på et sted der det er både sol og skygge.
  • Høner kan tiltrekke seg skadedyr som rotter og mus. Derfor er det en god idé å heve hønsehuset 30 cm over bakkenivå, samt å holde hønseforet i et solid og avlukket rom.
  • Hønsehuset bør ha et opphøyd soveområde der det ikke samler seg vann.
  • Inngangen bør være stor nok til at hønsene kommer seg lett inn. Sidedøren gjør at du kan holde hønsehuset rent, og at du lett får tatt ut eggene. Du kan lage et antall verpekasser fylt med halm.
  • Gulvet lages av en forskalingsplate av kryssfiner, så det er vanntett og enkelt å gjøre rent.

Lykke til!