Taubrikker er greie å bruke på bordet under varme kjelar og gryter. 

Du treng:

 • Trefiberplate eller planke
 • Spikar
 • Hammar
 • Utskrift av mønsteret til taubrikka
 • Blåpapir
 • Blyant
 • Sisaltau, ca. 5 m, ca. 8 mm tjukt
 • Nål og tråd

Fremgangsmåte:

 • Teikn mønsteret (sjå vedlegg) nøyaktig over på trefiberplata/planken. Bruk blåpapir.
 • Slå inn spikar i merka ved sida av tala.
 • Fest tauet på spikar nr. 1. Før det til nr. 2 og vidare etter mønsteret. Der streken går i eitt, ligg tauet over. Der streken stoppar og held fram til andre sida, stikk du tauet under.
 • Lag først ein runde. Deretter trær du to rundar til på utsida av første runde.
 • Ta brikken av plata og sy saman dei til to tauendane.