Oppdragsserien «Gris» er en serie som handler om husdyret gris i landbruket. Dersom du søker på oppdrag tagget med «gris», ser du alle oppdragene i serien. 

I dette oppdraget kan du velge om du vil arbeide med:

Smågrisproduksjon: Du skal stelle og fôre en purke og smågrisene hennes til de blir solgt eller overført til slaktgrisavdelingen. Prøv å følge purken gjennom hele tiden hun er drektig og frem til ny inseminering. Noter viktige hendelser på purkekortet (under Dokumenter) og sett opp en fôrplan.

Slaktegrisproduksjon: Du skal stelle og fôre et eller flere grisekull fra de er 8-10 uker gamle til de er slakteferdige. Sett opp en fôrplan og hold oversikt over vekten til grisene. Du kan også notere slakteresultater.

Griser trenger riktig og nok fôr for å kunne vedlikeholde kroppen og vokse. Drektige purker må også ha nok fôr slik at fostrene vokser. God og effektiv bruk av fôr er avgjørende for et godt økonomisk utbytte til bonden.

Ulike fôrslag til gris

Kraftfôr

Fôret må ha nok energi, protein, vitamin og mineral. Griser har, som mennesker, bare en mage og trenger konsentrert fôr. Det viktigste fôrslag til gris er kraftfôr. Kraftfôr er sammensett av korn (i hovedsak bygg) som er malt og blandet med protein, aminosyrer, fett, enzym, mineral og vitamin. Målestokken for energiinnholdet av kraftfôr er energiinnholdet av 1 kg bygg. Dvs at 1 FE (fôrenhet gris) = 1 kg bygg. Som regel er energiinnholdet av 1 kg kraftfôr om lag 1FE, men det kan variere. Det fins ulike typer kraftfôr som kan deles i startfôr/kraftfôr for smågriser, slaktegrisfôr og purkefôr.

Grovfôr og grønnsaker

I naturen bruker sviner mye tid til å rote etter mat. Kraftfôr er så konsentrert at grisen ikke alltid kjenner at den er skikkelig mett. «Griser spiser alt» og derfor kan du gjerne fôre i tillegg med grovfôr (høy, gras), gulrøtter, kålrot eller poteter. Det er viktig å huske at alt man fôrer med må være frisk og god mat. Du må ikke gi grisene muggen mat, eller mat som ikke lenger er god.

Vann

Alle dyr må ha tilgang til rent vann. En smågris drikker om ca 2 liter vann per dag, mens en slaktegris drikker ca 2-10 liter vann per dag. Rikelig tilgang til friskt vann er særlig viktig for purker. En purke drikker ca 15 liter når hun er drektig og ca 25-35 liter per dag når hun melker.