Våronn er det faste, årlige vårarbeidet som gjøres i landbruket. Målet er å rydde etter vinteren samt forberede beiter og dyrket mark til den kommende vekstsesongen.

Det er mange ting å gjøre under våronna. Velg mellom å gjødsle, pløye, slødde, harve, så eller tromle. De oppgavene du ikke gjør, må du finne ut av hva består av.

 

Utstyrsliste:

  • Traktor med riktig redskap