Slåttonn er det faste, årlige arbeidet som gjøres når bøndene slår graset. Vanligvis blir graset slått to ganger i året, der førsteslåtten skjer rundt forsommeren, mens andreslåtten skjer på sensommeren.

Det er mange måter å bidra på under slåttonna. Velg mellom å bruke slåmaskin, rundballepresse eller stable rundballer. De av oppgavene du ikke gjør, må du finne ut av hva består av.

 

Utstyrsliste:

  • Traktor med riktig redskap