Samle venner, familie, naboer eller kanskje 4H-klubben, og arranger en ryddeaksjon i nærmiljøet deres. Kanskje det er en strand eller en skogssti i nærheten som bør ryddes og tas ekstra vare på?

Her har vi samlet lenker med tips til hvordan man gjennomfører en ryddeaksjon:

  • Naturvernforbundet har skrevet en guide (2020) hvordan en kan gjennomføre en ryddeaksjon.
  • Bruk ryddeportalen Rydde for å melde inn aksjonen, finne aksjonen i nærheten og få tak i gratis ryddeutstyr. Etter aksjonen kan dere melde fra hva dere har funnet.
  • Gjennom Kystlotteriet kan du hente sekker for å samle marint avfall og delta i kystlotteriet.
  • Du kan også undersøke og registrere det marine avfallet dere har funnet hos Miljølære.

Du kan også finne lenkene til disse ressurser under Lenker.

Før aksjonen settes i gang bør dere tenke på sikkerhet og hva dere skal gjøre med avfallet etter at dere har ryddet. Hør gjerne med friluftrådet i nærheten om de kan hjelpe med utstyr og henting av avfallet. Pass på at dere ikke overbelaste gjenvinningsstasjoner. La store gjenstander, døde dyr osv ligge der de er og meldt det fra på Ryddeportalen.

Det er også lurt å bli enige om hvordan dere skal behandle farlig avfall som batterier, sprøyter eller knust glass hvis dere finner det. Les i forkanten guiden til trygg rydding og følg anbefalinger og retningslinjer.

Utstyrsliste:

  • Søppelsekker
  • Hansker