Det er mange dyr i Norge som av forskjellige grunner ikke har et sted å bo. De fleste av disse dyrene har blitt forlatt av sine eiere ute i det fri. Er de heldige, blir de funnet  og tatt med til et dyrehjem. Dyrehjemmene tar godt vare på de hjemløse dyrene, men det trengs alltid noen som kan hjelpe til med stell, fôring og kos.

Finn et dyrehjem i nærheten av der du bor, og spør om du kan kan hjelpe til en kveld. Kanskje du liker det så godt at du har lyst til å fortsette som frivillig?

Finnes det ikke et dyrehjem i nærheten, kan du også melde deg som fosterhjem for dyr som trenger et midlertidig hjem. Som fosterhjem gir du dyrene trygghet og kjærlighet i en kortere periode, før et nytt og permanent hjem blir funnet til dyrene.