Knuter er svært nyttige både til vanns og til lands – de kan brukes til å sikre både båter, seil, flagg, gapahuker og telt. I dette oppdraget skal du lære deg å lage minst fem ulike knoper (knuter) og stikk, og forklare hva de brukes til. Søk etter gode fremgangsmåter på nett, eller spør en voksen om hjelp.

Forslag til knoper og stikk du kan lære deg:

  • Båtmannsknop
  • Flaggstikk
  • Pålestikk
  • Dobbel halvstikk
  • Åttetallsknop

Tips: Hvis du vil utfordre deg selv, kan du også lage en knutetavle, der du fester alle de nye knutene du har lært deg. Merk knutene med riktig navn og pynt tavlen hvis du vil.